Is Zelfcompassie iets voor jou?

Wil je:

  • meer zelfwaardering en vertrouwen in jezelf
  • ruimte voor plezier en genieten
  • mildheid en acceptatie

Thema’s

Tijdens de begeleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • wat is zelfcompassie en hoe sterk is dit aanwezig in jouw leven op dit moment?
  • hoe maak je ruimte om bij jezelf stil te staan?
  • hoe herken je wat je wilt en wat juist niet?
  • hoe kun je jezelf als vertrekpunt nemen in je relaties tot anderen?
  • wat zijn onderliggende belemmeringen en/of ballast uit het verleden?
  • ook maken we een persoonlijk schema om eigen valkuilen te herkennen en uit te rusten met gereedschap om met meer zelfcompassie met jezelf om te gaan.

Heb je een partner met een autismestoornis (ASS)?

Mensen met een partner met ASS ondervinden over het algemeen minder compassie van de ander, omdat hun partner als gevolg van deze stoornis beperkt is in het inleven en afstemmen op de ander. Ik hoor vaak terug dat zij het gevoel hebben dat ze zich niet gezien voelen. Dit roept allerlei gevoelens op van ‘doe ik het niet goed’, tot verdriet, boosheid en machteloosheid. Ook wordt er vaak veel zorg voor het grote geheel gedragen, waardoor zorg voor henzelf makkelijk dreigt te worden ondergesneeuwd. Bovendien ​kan er een extra gevoel van eenzaamheid spelen, omdat de naaste omgeving niet weet hoe het is om te leven met een partner met een autismespectrumstoornis en er niet makkelijk over gesproken wordt.

Soms zijn deze partners in staat om in andere, minder nabije contacten redelijk goed te functioneren, waardoor het disfunctioneren in de relatie niet zo opvalt. Echter, hoe intiemer de relatie hoe moeilijker het is voor iemand met ASS om zich goed af te stemmen. Juist hun partners kunnen extra zelfcompassie gebruiken.

“De merkwaardige
paradox is dat ik pas kan
veranderen als ik mezelf
accepteer zoals ik ben.”

Carl R. Rogers