Is Zelfcompassie iets voor jou?

Wil je:

  • meer zelfwaardering en vertrouwen in jezelf
  • ruimte voor plezier en genieten
  • mildheid en acceptatie

Thema’s

Tijdens de begeleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • wat is zelfcompassie en hoe sterk is dit aanwezig in jouw leven op dit moment?
  • hoe maak je ruimte om bij jezelf stil te staan?
  • hoe herken je wat je wilt en wat juist niet?
  • hoe kun je jezelf als vertrekpunt nemen in je relaties tot anderen?
  • wat zijn onderliggende belemmeringen en/of ballast uit het verleden?
  • ook maken we een persoonlijk schema om eigen valkuilen te herkennen en uit te rusten met gereedschap om met meer zelfcompassie met jezelf om te gaan.

Voel je je snel verantwoordelijk en/of ben je mantelzorger? 

Sommige mensen springen snel in de bres voor een ander, en cijferen zichzelf gemakkelijk weg. Zij nemen makkelijk de verantwoording voor allerlei taken en zaken op zich. Ook zijn er mensen die (daarbij) zorg voor een ander hebben: een ouder, partner of kind die vanwege ouderdom, een ziekte of een stoornis extra zorg vraagt. Dan is het vaak lastig balanceren: uitputting en het risico zelf overbelast te raken liggen dan makkelijk op de loer. Ook kan er een gevoel van eenzaamheid spelen, zeker als het niet gewoon is om zelf hulp, aandacht of zorg te vragen en te ontvangen.

Voor mensen bij wie aandacht voor zichzelf en anderen uit evenwicht is, is het belangrijk te leren hoe zij aandacht, zorg en liefde voor zichzelf een plek in hun eigen leven kunnen geven. We kunnen samen nagaan welke aspecten dat moeilijk maakt en wat er nodig is om daarin meer balans te brengen. Een sterk eigen evenwicht maakt het mogelijk dat er meer lichtheid in de hele situatie kan komen, en kan ervoor zorgen dat de ander ook meer ruimte krijgt om in zijn ‘eigen kracht’ te gaan staan.

“De merkwaardige
paradox is dat ik pas kan
veranderen als ik mezelf
accepteer zoals ik ben.”

Carl R. Rogers