Voor wie?

Voor mensen die met meer plezier en lichtheid willen leven.
Voor mensen die beter voor zichzelf willen leren zorgen.
Voor mensen die zich willen bevrijden van ‘oude ballast’.
Voor mensen die in harmonie willen leven met wie zij zelf zijn.
Voor mensen die de verbinding met zichzelf willen herstellen.
Voor mensen die de verbinding in een relatie willen herstellen.
Voor mensen die hun energie beter willen leren beheren.
Voor mensen die weer ‘zin’ in hun bestaan willen ervaren.

Met welke klachten kun je bij mij terecht?

Vermoeidheid, vage lichamelijke klachten.
Onvrede, gevoel ‘geleefd te worden’.
Stemmingsklachten: somber, prikkelbaar, pieken en dalen.
Onzekerheid, angst.
Overspannenheid.
Gevoel van stagnatie, ergens in ‘vastzitten’.
In een persoonlijke crisis zitten.
Moeite met loskomen van ‘het verleden’.
Trauma, verlieservaringen.
Aanpassingsproblemen na een grote verandering.
Relatieproblemen: met partner, in ouder-kindrelatie, andere contacten.
Ongemakkelijk voelen bij anderen.
Moeite om je te begrenzen.
Moeite om jezelf neer te zetten.

Op eigen initiatief of met verwijzing van de huisarts

Je kunt je op eigen initiatief of met een verwijzing van de huisarts aanmelden. Een verwijzing van de huisarts krijg je bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een vermoeden van een (DSM-V) stoornis, zoals o.a. depressie of angst.

Voor beide routes geldt, dat ik kijk welke methode of aanpak het beste zou kunnen werken voor de vraag waarmee je komt. Ik hecht veel waarde aan zorg op maat en kijk naar het meest optimale traject. Samenwerking met een andere zorgverlener/discipline, het tussentijds toepassen van een speciale techniek of een tussentijds informatief gesprek met een partner valt daar voor mij ook onder.

Herken je jezelf? Kijk dan hoe ik je kan helpen of neem dan contact op.

“Persoonlijke crisis als mogelijkheid tot verandering”

 

Elke persoonlijke crisis, groot of klein, biedt een mogelijkheid om je leven een nieuwe wending te geven. In het Chinees bestaat het woord crisis uit twee karakters ‘wei-ji’, het eerste staat voor ‘gevaar’, het laatste voor ‘mogelijkheden’

Met welke klachten kun je niet bij mij terecht?

Je hebt specialistische zorg nodig als er sprake is van:

Dreigende suïcidaliteit of zelfbeschadiging (bel 0800-0113)
Huiselijk geweld (Veilig Thuis 0800-2000)
Seksueel geweld (Centrum Seksueel Geweld 0800-0188)
Verslaving
Eetstoornissen
Financiële problemen, huisvestingsproblemen

Deze problematiek kan ik in mijn praktijk niet begeleiden. Raadpleeg je huisarts voor passende zorg of bel bij acute nood bovenstaande nummers.