Grenzen: opstelling van de innerlijke ruimte

Het thema ‘grenzen’ is een belangrijk aspect bij veel klachten of problemen. Onbewust hebben we allemaal een beeld van de grenzen van onze innerlijke ruimte en die van de buitenwereld. Door verschillende factoren kan onze innerlijke ruimte te klein, te open, gesloten of ‘vervuild’ aanvoelen. Onze innerlijke ruimte wordt bepaald door vele factoren: ervaringen, normen/overtuigingen, beelden, verantwoordelijkheden. Soms zijn deze al vanuit onze kindertijd meegegeven. Ook kan onze innerlijke ruimte door de tijd heen veranderen als gevolg van nieuwe ervaringen (levensfase, trauma, crisis, ziekte).

Ik-grenzen

Onze innerlijke ruimte bepaalt in grote mate ons handelen in de interactie met anderen. Het hebben van een goede ik-grens is zeer belangrijk in een gevoel van veiligheid en bescherming, en het kunnen filteren van informatie. Wat is ‘eigen’, wat past bij mij, en wat niet? Welke verantwoordelijkheid draag ik en welke niet? Andersom is het kunnen toelaten van anderen een voorwaarde van het creëren van nabijheid en intimiteit. Soms zijn de ik-grenzen zo afgesloten (geraakt), dat niemand bij je kan komen.

3d-Opstelling

Het maken van een drie dimensionale opstelling is een bijzonder instrument om de eigen innerlijke ruimte en de verhouding tot de buitenwereld in beeld te brengen. Met gebruik van eenvoudige materialen wordt eerst de huidige situatie opgesteld. Vervolgens wordt nauwgezet ervaren wat een goede aanpassing zou zijn en wordt deze in ‘stelling’ gebracht. Als het nieuwe beeld klopt komt er ruimte en energie vrij. Het maken van een opstelling is een krachtig instrument, dat een tijdlang door kan werken en een belangrijke bijdrage kan leveren in het behandelproces. In een intakeproces of in het beloop van de behandeling kan samen bekeken worden of en wanneer deze vorm aansluit in het proces.

Nick Blaser

Het maken van een 3d-grensvisualisatie is bedacht door Nick Blaser. Hij is psychiater en psychotherapeut en heeft zich onder andere verdiept in systemische familietherapie en mindfulness. De afgelopen jaren heeft hij een model ontwikkeld waarin de persoonlijke innerlijke wereld ruimtelijk voorgesteld wordt. Hij ontwikkelde hiermee een interpersoonlijk model, dat ons helpt tussenmenselijke interacties beter te begrijpen. In november 2017 heb ik tijdens een intensieve driedaagse cursus kennis gemaakt en geoefend met deze techniek en hoe ik deze in mijn praktijk kan gebruiken.

“Dankzij mijn grenzen
heb ik ruimte”

Tuimeltekst