Wanneer kan een klankbordgesprek jou helpen?

Onderwerpen die in een klankbordgesprek aan bod kunnen komen, zijn:

 • dilemma’s
 • iets niet weten/begrijpen van jezelf
 • zingevingsvragen
 • moeilijkheden in een relatie

Al deze zaken kunnen je een gevoel van stagnatie, verkramping, onrust of chaos geven. Een klankbordgesprek helpt je meer zicht te krijgen op hoe je hier weer uit kunt komen.

Aanpak

In een eerste gesprek onderzoeken we samen wat de kern is van je vraag en wat je behoefte of verlangen is. Van daaruit kijken we samen wat een mogelijk vervolg is.

Soms zijn een paar gesprekken over een onderwerp genoeg om zelf verder te kunnen. In andere situaties past het beter om een begeleidingstraject te doen, waarin we over een langere periode terugkerend aandacht besteden aan een thema of ontwikkelingsvraag.

Ik hecht veel waarde aan zorg op maat en kijk altijd naar het meest optimale traject, daarin zijn zoveel variaties mogelijk al er mensen zijn. Samenwerking met een andere zorgverlener/discipline, het tussentijds toepassen van een speciale techniek of een tussentijds informatief gesprek met een partner valt daar voor mij ook onder.

Naast individuele therapie is er ook een mogelijkheid om relatiegesprekken te doen of inzichtgevende groepstherapie (zie onderaan deze pagina). Deze laatste therapievorm begeleid ik samen met mijn collega, Marjanne Daggers, psychotherapeut.

Relatiegesprek

Bij moeilijkheden in een relatie werkt het in de regel het best om direct samen te komen, dan kunnen we samen een inventarisatie maken en komt ieder aan bod. Ik werk heel graag met relaties: het geeft dubbel plezier en voldoening als de verbinding wordt hersteld en de energie weer gaat stromen. Het opheffen van (oude) kwetsingen en erkennen van elkaars verschillen en intenties is daarin belangrijk. Het herstel en bevorderen van een betere verbinding is wat ik beoog in deze gesprekken.

Mijn begeleiding leent zich goed voor stellen die uit evenwicht zijn en bij wie de intentie centraal staat om samen de verbinding te verbeteren. Als ernstige beschadiging, wantrouwen of voortdurende machtsstrijd over de schuldvraag centraal staat, is er vaak sprake van diepergaande persoonlijke en systemische problematiek en is langduriger specialistische zorg een beter alternatief.

In de gesprekken gebruik ik als basis de hechtingstheorie. Sue Johnson heeft deze uitgewerkt op het niveau van partnerrelaties. Zij zegt hierover het volgende: “De hechtingstheorie leert ons dat onze geliefde onze schuilplaats is in het leven. Als die persoon emotioneel niet beschikbaar is, of niet ontvankelijk, staan we in de kou, alleen en hulpeloos. Emoties bespringen ons van alle kanten – woede, verdriet, pijn en boven alles: angst. Dat is niet zo gek als we bedenken dat angst ons ingebouwde alarmsysteem is: het slaat aan als onze overlevingskansen bedreigd worden. De verbinding verliezen met onze geliefde verstoort ons gevoel van geborgenheid.”

Ik onderzoek graag hoe de emotionele beschikbaarheid voor elkaar weer kan worden hersteld, zodat ieder zich weer geborgen voelt, en het plezier en de ontspanning in de relatie toeneemt.

Inzichtgevende groepspsychotherapie

Heb je terugkerende problemen in situaties en contacten met anderen, zoals:

 • eenzaamheid, niet begrepen, niet gezien of buitengesloten voelen
 • aangevallen, gekwetst of afgewezen voelen
 • overbelast voelen,
 • beter kunnen geven dan ontvangen
 • moeite om eigen gevoelens en behoeften te herkennen in bijzijn van anderen
 • moeite om ruimte in te nemen voor eigen behoeften
 • problemen met het aangeven van grenzen, assertief te zijn
 • zich herhalende patronen die je niet begrijpt of weet te veranderen.

Dan is groepstherapie bij uitstek een therapievorm waarin je veel kunt ontwikkelen. Deze therapievorm bied ik aan samen met mijn collega Marjanne Daggers, praktijkzichtopzelf.nl

“Kwetsbaarheid begint met moed, moed om er te zijn en jezelf te laten zien.”

Brené Brown

Wat anderen over

de relatiegesprekken
zeggen:

“Jij kunt problemen en patronen helder
uitleggen.”

“Ook in de relatietherapie bijzonder
knap dat je kunt uitleggen hoe gedrag ervaren kan worden,
zonder dat het verwijtend of aanvallend overkomt.”

“Jezelf volledig aan een
ander openbaren en toch
geaccepteerd te worden,
kan het belangrijkste middel zijn in een therapeutisch proces.”

Irvin D. Yalom