Route 2: tarieven en vergoedingen

Bij aanmelding op eigen initiatief zonder verwijzing, kan vaak een deel van de kosten worden vergoed als er een aanvullende verzekering is afgesloten. Hieronder staan de tarieven beschreven en wordt informatie gegeven over vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.

Overzicht van de tarieven

  • Intake, diagnostisch consult                                                60 min           € 105,-
  • Behandelconsult                                                                    50 min             € 95,-
  • Uitgebreid consult,  bv. EMDR, 3D-visualisatie                  75 min           € 120,-
  • Relatieconsult                                                                         80 min           € 140,-*

* Relatiegesprekken worden over het algemeen niet vergoed door de zorgverzekeraar. In het bedrag is BTW inbegrepen.

Belangrijk:

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Dit kan via info@psychologiepraktijkmasjasmit.nl, of voicemail (tel 06-53775026). Als een sessie niet, of niet tijdig is afgezegd, wordt er een standaard bedrag van €75,- in rekening gebracht. Deze factuur kan niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend.

Over vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Om voor vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering in aanmerking te kunnen komen, ben ik lid van het NVPA. Dit is een beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal werkende therapeuten, gebaseerd op een professionele ervaringsgerichte aanpak, waarbij zingeving een centrale betekenis heeft. Lichaam en geest worden als één samenhangend geheel gezien en benaderd’ (bron NVPA). Deze visie sluit goed aan bij mijn idee over behandeling.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel van de kosten vanuit de aanvullende verzekering op basis van mijn lidmaatschap van het NVPA. De vergoeding valt onder  complementaire en alternatieve zorg.

Een volledig overzicht van vergoedingen is te zien via de NVPA.

Overige informatie:

  1. Om deze zorg voor een ieder zo toegankelijk mogelijk te maken, kan er zo nodig een verlaagd tarief worden gehanteerd. Je kunt dit bij de aanmelding bespreekbaar maken.
  2. Sessies kunnen zo nodig ook telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden. Sinds de coronaperiode heb ik daar goede ervaringen mee opgedaan.
  3. De kosten van deze zorg vallen niet onder het eigen risico.
  4. Facturen dienen binnen 14 dagen aan de praktijk te worden betaald, en zelf bij de zorgverzekeraar te worden ingediend.