Route 1: tarieven en vergoedingen

 

Psychologische zorg ingezet met een verwijsbrief van de huisarts, en (vermoeden van) een
DSM-V stoornis, valt in principe onder de basisverzekering. Hieronder wordt beschreven hoe de tarieven zijn opgebouwd en welke vergoedingen er worden gehanteerd.

Over de tarieven

Vanaf 2022 wordt het Zorgprestatiemodel gehanteerd, en worden alle afzonderlijke prestaties (zoals een intakegesprek, behandelsessie of telefonisch/mail contact) apart in rekening gebracht.

De tarieven per prestatie zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In deze tarieven zijn verslaglegging, administratie en voorbereiding verrekend.

De telefonische screening (eerste diagnostiek om te kijken of de zorgvraag past binnen de praktijk) wordt alleen in rekening gebracht als er een vervolg wordt gegeven aan de intakefase. De intakefase bestaat meestal uit 2 gesprekken, soms kan er reden zijn voor aanvullende diagnostiek. Ik hanteer voor de behandelsessies 45 minuten, tenzij het anders is besproken, bv wanneer een behandelsessie duidelijk meer tijd vraagt (bij EMDR, of gesprek met een naaste).

Overzicht van de tarieven van de meest gebruikte prestaties:

    
Intakegesprek                                                  60 min             € 183,44
Aanvullende diagnostiek                               45 min             € 159,70
Adviesgesprek                                                 60 min             € 183,44
Behandeling                                                     45 min             € 135,89
Behandeling                                                     60 min             € 161,46
Intercollegiaal overleg                                    tot 15 min       €  23,58
Intercollegiaal overleg                                    > 15 min          €  71,88

Voor een volledige tarievenlijst klik dan hier

Belangrijk:
Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd.

Dit kan via info@psychologiepraktijkmasjasmit.nl, of voicemail (tel 06-53775026).

Als een sessie niet, of niet tijdig is afgezegd, wordt er een standaard bedrag van €75,- in rekening gebracht. Deze factuur kan niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend.

Over vergoeding vanuit de basisverzekering

De vergoeding verschilt per verzekeraar: dat heeft te maken met contractering van zorgverzekeraars in deze praktijk, als ook met de verzekeringspolis.  

Met ingang van 1-1-2023 heeft Psychologiepraktijk Masja Smit contracten afgesloten met drie zorgverzekeraars:  Achmea, VGZ en DSW. In het schema hieronder is te zien welke zorgverzekeraars daarbij horen.

Bij de gecontracteerde zorgverzekeraars worden de kosten volledig vergoed (buiten het eigen risico!). Bij zorgverzekeraars met wie ik geen contract heb afgesloten, hangt het gedeelte dat vergoed wordt vergoed af van de polis. Dat kan variëren van 50% – 100% van de in rekening gebrachte kosten. Een zuivere restitutiepolis biedt vaak de meeste dekking. Het is belangrijk dit vooraf goed na te vragen bij de zorgverzekeraar, om niet verrast te worden door de kosten. Aan het eind van elk kalenderjaar is het mogelijk om een andere zorgverzekeraar en/of polis te kiezen.

Staat een verzekeraar er niet bij? Kijk dan op de polis onder welke zorgverzekeraar deze valt.

Belangrijk om te weten:

  1. Vergoeding van psychologische zorg vanuit de basisverzekering valt altijd onder het eigen risico (dit bedrag is minimaal € 385,-, of hoger wanneer er een ander eigen risico is afgesloten). Het (nog openstaande) eigen risico wordt dus eerst verrekend.
  2. De verrekening van het eigen risico gebeurt elk kalenderjaar opnieuw: dit betekent dat wanneer de behandeling in november begint en doorloopt in het nieuwe jaar, het eigen risico van het nieuwe kalenderjaar weer wordt verrekend.
  3. Bij de zorgverzekeraars waarmee contracten zijn afgesloten zijn de tarieven vaak een percentage (80 tot 100%) van het vastgestelde tarief, en worden de facturen door de praktijk rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend.
  4. Als er geen contract is met de zorgverzekeraar, wordt het NZa tarief gerekend en dient de factuur binnen 14 dagen aan de praktijk te worden betaald, en zelf bij de zorgverzekeraar te worden ingediend.