Visie

Om goed te zijn voor jezelf en anderen, is het belangrijk dat je in verbinding bent met jezelf. Als je de dingen doet en creëert die bij je aard passen, haal je de meeste voldoening uit je leven. Maar vaak laten we ons in ons denken en doen leiden door oordelen, angsten en innerlijke stemmetjes. Door met een open hart naar jezelf te luisteren en compassie met jezelf te hebben, kun je weer werkelijk openstaan voor jezelf. Ook je stressniveau neemt af door goed naar jezelf te luisteren. Als je weet wat je in de kern nodig hebt, kun je beter tot bloei komen. Je kunt dan ook je kwetsbaarheden en tegenslagen beter hanteren. Het is een levenslange ontwikkeling: je bent als mens nooit ‘af’ en elke levensfase brengt weer nieuwe uitdagingen. Het (her)ontdekken van jezelf kan je innerlijke kracht vergroten!

Levenslied

Ik zie in de ontwikkeling van een mens vaak een levenslied met een terugkerend thema als refrein. Alle verschillende ontwikkelingen van het thema zijn terug te vinden in de coupletten (lees: elke belangrijke nieuwe levensfase) en daarin zie je een verdieping van hetzelfde thema. Samen terugkijken op iemands lied en de coupletten kan verhelderend en zingevend zijn. In plaats van te denken ‘hè alweer, ik dacht dat ik dat nu wel gehad had’ kijken we hoe jouw thema tot uiting komt in deze levensfase, en welke groei je op dit moment kun maken.

Wat heb jij nodig

Mijn belangrijkste vertrekpunt is dat ik mensgericht werk in plaats van klacht- of stoornisgericht. Ik kijk naar wat iemand nodig heeft in de huidige levensfase om zichzelf op een liefdevolle manier vorm te geven, zingeving te vinden in activiteiten en relaties, en het gevoel te hebben van betekenis te zijn. Klachten kunnen erop duiden dat er ergens een blokkade is. Samen gaan we na hoe het voor jou weer kan gaan stromen.

Drie pijlers

Mijn huidige werkwijze is ontstaan vanuit drie pijlers die inmiddels voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Van daaruit probeer ik te kijken naar het geheel en dat wat er nodig is.

1. Kennis en ervaring

Mijn kennis en ervaring vanuit mijn opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is mijn ondergrond, van waaruit ik problematiek in kaart breng. Ik oriënteer mij onder andere vanuit het psychodynamische en systemische kader, oftewel wat is de invloed van de (hechtings-)relaties met de omgeving in het verleden op het heden. Het is vaak niet nodig om ‘diep te graven’. Kennisname en bewustwording op dit gebied zijn wel behulpzaam om jezelf in het heden te begrijpen en een ‘betere’ positie in te nemen. Mijn aandacht in de gesprekken ligt vooral bij het laatste.

2. Mens- en zingevingsgericht

Mijn therapeutische houding is cliëntgericht: daarin staat een empathische, niet-oordelende houding centraal. In de werkrelatie streef ik gelijkwaardigheid en transparantie na, om een veilig klimaat te creëren. ‘Een belangrijk uitgangspunt is dat psychisch welzijn samenhangt met de mogelijkheid om binnen de gegevenheden van ons leven, ons zelf te zijn en ons verder als mens te ontwikkelen. In een omgeving die voldoende veiligheid biedt, kan men zich het beste ontplooien. Door een onveilige buiten- of binnenwereld kan dit proces van ontwikkeling stagneren en kunnen klachten ontstaan. In een cliëntgerichte therapie gaat het over deze klachten en de problemen waarmee deze klachten samenhangen en welke betekenis deze voor iemand hebben.’ (Bron: www.vcgp.nl).

3. Intuïtie

De derde pijler is mijn innerlijke informatiebron: ik stel mij open om ‘mee te voelen/ervaren’ in het moment en die informatie te delen, en nodig de ander uit hetzelfde te doen. Elk moment van innerlijk onderzoek biedt belangrijke informatie. In het huidige, cognitieve informatietijdperk is het makkelijk om af te dwalen van onze intuïtie. Met mijn manier van werken probeer ik juist dat contact met het ‘innerlijk weten’ weer te herstellen.

“Als een mens vanuit zijn ziel zingt, heelt hij zijn innerlijke wereld. Als alle mensen vanuit hun ziel zingen, helen zij ook de uiterlijke wereld”

Yehudi Menuhin, violist en dirigent

“In therapie oefen je met het belangrijkste in het leven: de relatie van mens tot mens. Dan moet de therapeut ook een echt mens zijn en geen formele behandelaar die niets van zichzelf laat zien”

Irvin Yalom, psychiater