Tarieven en vergoedingen

Voor de begeleiding die ik vanuit deze praktijk bied, ben ik lid geworden van het NVPA. Deze zorg wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering.  Voor deze zorg is geen verwijsbrief nodig. In deze begeleiding kan ik me meer richten op de mens ‘achter de klacht’. Bovendien spelen allerlei administratieve processen een minder intensieve rol, waardoor het therapeutisch proces de volle aandacht kan krijgen. De begeleiding is altijd maatwerk, maar in de regel duurt de begeleiding tussen de vijf en tien gesprekken.

Over het NVPA

Dit is een beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal werkende therapeuten. De zienswijze van de NVPA luidt als volgt: ‘Psychosociale therapie bij het NVPA kenmerkt zich door een werkwijze die gebaseerd is op een professionele ervaringsgerichte aanpak, waarbij zingeving een centrale betekenis heeft. Lichaam en geest worden als één samenhangend geheel gezien en benaderd’. (bron: website: www.nvpa.org). Deze visie onderschrijf ik van harte.

Veel zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten op basis van mijn lidmaatschap van het NVPA. Deze zorg wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en valt onder complementaire en alternatieve geneeswijzen. De kosten vallen dus niet onder ‘het eigen risico’. Voor een overzicht van de vergoedingen kun je klikken op de volgende link: www.nvpa.org/zorgverzekeraars.html, ook kun je je zelf laten informeren door je zorgverzekeraar over de precieze vergoeding. Het is goed om je vooraf goed te informeren zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Tarieven

Afspraken dienen minimaal 24 uur voor de tijd van de afspraak te worden afgezegd. Afzegging kan via mail of het inspreken van een bericht op mijn voicemail. Bij niet tijdige afzegging worden de kosten van het geplande consult in rekening gebracht.

Individueel consult (60-70 min.)                                €   95,-
Relatieconsult (90 min.)                                              € 140,-*
Opstellen van 3D-grensvisualisatie (90 min.).         € 140,-

*Deze begeleiding wordt helaas niet vergoed door de zorgverzekeraar.