Nieuws: zorg vanuit de basisverzekering vanaf 2023

Psychologiepraktijk Masja Smit gaat met ingang van 2023 psychologische zorg vanuit de basisverzekering aanbieden.

Vanwege de komst van het ZorgPrestatieModel, en om mensen die financieel in zwaar weer zitten tegemoet te komen ben ik tot dat besluit gekomen. Ik heb inmiddels met VGZ een contract afgesloten en ben in overleg met Achmea/Zilveren Kruis. In het schema hieronder is te zien welke zorgverzekeraars onder VGZ en Achmea/Zilveren Kruis vallen.

Om voor een optimale vergoeding aan te komen is het goed om vóór januari 2023 de eigen polis goed te checken. Er volgt nog nadere informatie over verschillen tussen vergoede zorg vanuit de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Een belangrijk verschil is dat voor vergoede zorg vanuit de basisverzekering een verwijzing van de huisarts mét een vermoeden van een stoornis nodig is. Het huidige vergoedingstraject vanuit de aanvullende verzekering blijft in 2023 gewoon bestaan, om ook aan andere vragen tegemoet te komen.

Tarieven en vergoedingen 

Voor de begeleiding die ik vanuit deze praktijk bied, ben ik lid geworden van het NVPA. Deze zorg wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering.  Voor deze zorg is geen verwijsbrief nodig. In deze begeleiding kan ik me meer richten op de mens ‘achter de klacht’. Bovendien spelen allerlei administratieve processen een minder intensieve rol, waardoor het therapeutisch proces de volle aandacht kan krijgen. De begeleiding is altijd maatwerk, maar in de regel duurt de begeleiding tussen de vijf en tien gesprekken. Naar wens kunnen we nog extra gesprekken over een langere periode inplannen. 

Over het NVPA

Dit is een beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal werkende therapeuten. De zienswijze van de NVPA luidt als volgt: ‘Psychosociale therapie bij het NVPA kenmerkt zich door een werkwijze die gebaseerd is op een professionele ervaringsgerichte aanpak, waarbij zingeving een centrale betekenis heeft. Lichaam en geest worden als één samenhangend geheel gezien en benaderd’. (bron: website: www.nvpa.org). Deze visie onderschrijf ik van harte.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten vanuit de aanvullende verzekering op basis van mijn lidmaatschap van het NVPA. Mijn begeleiding valt onder complementaire en alternatieve zorg. De kosten vallen dus niet onder ‘het eigen risico’. Voor een overzicht van de vergoedingen kun je klikken op de volgende link: https://nvpa.org/zorgverzekering, ook kun je je zelf laten informeren door je zorgverzekeraar over de precieze vergoeding. Het is goed om je vooraf goed te informeren zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Tarieven

Afspraken dienen minimaal 24 uur voor de tijd van de afspraak te worden afgezegd. Afzegging kan via mail of het inspreken van een bericht op mijn voicemail. Bij niet tijdige afzegging worden de kosten van het geplande consult in rekening gebracht.

Individueel consult (60-70 min.)                                €   95,-
Relatieconsult (90 min.)                                              € 140,-*
Opstellen van 3D-grensvisualisatie (90 min.).         € 140,-

*Deze begeleiding wordt helaas niet vergoed door de zorgverzekeraar. In het bedrag is BTW inbegrepen.